Lasteaiast

 Viimati muudetud 28.09.2017

Direktori vastuvõtt: esmaspäev 16:00 – 18.00, neljapäev  9.00 – 11.00
NB! Teistel päevadel –  eelneval kokkuleppel, tel 55 66 2849 E-mail: info@suurpae.edu.ee

Majandusjuhataja Jelena Kervališvili  tel 6 216 883, 53028980
Õppealajuhataja Liia Tuvik Tel 5309 15 30

NB! Lapsevanem teatab lapse tulekust või puudumisest eelmisel päeval (s.o. üks päev enne lasteaeda tulekut) kuni kella 10.00-nihelistades või saates sõnum telefonile 53 02 8980 või saates teate e-posti aadressile: info@suurpae.edu.ee . Kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda, teavitab vanem viivitamatult lasteaeda, helistades telefonile 6216883 või 53028980.
Juhul kui laps ei ole tulnud kella 9.00-ks lasteaeda ning vanem ei ole selleks ajaks hilinemise põhjusest teatanud, võetakse laps toitlustamiselt maha nii samal kui kõigil järgnevatel päevadel


TERE TULEMAST! 
Tallinna Suur – Pae Lasteaed avati 1982. aasta märtsikuus. 1998. aastani kandis lasteaed nime „Lastepäevakodu nr 157“. Tänasel päeval tuuakse meie hoole alla juba neil aastail lasteaia lõpetanute järeltulijad – ikka oma armastatud kasvatajate ja abiliste juurde. 2017. aastal tähistab lasteaed oma 35. juubelit! Aastatel 1997-2003 oli lasteaias ainult 6 rühma.  Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” raames teostati terve korpuse kaasaegne remont, mille tulemusena sai lasteaed 2014. aastal jälle suureks –12 rühma. Meil on muusika- ja spordisaal, mängutuba eesti keele õppimiseks, loomingutuba, logopeedi kabinet, suur kostüümituba ja eesti keele kui teise keele õpetamise metoodikakeskus. 

Hetkel käib lasteaia 12. rühmas 270 last vanuses 2 kuni 7 eluaastani. Lastega töötavad kogenud õpetajad ja nende abid, muusika- ja eesti keele õpetajad, logopeed ja liikumisõpetajad, kes viivad tunde läbi eesti keeles. Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus vene keeles ( Tallinna Linnavolikogu 06.02.2014 otsus nr 18 ”Õppe- ja kasvatustegevuse keel Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes”, Haridus- ja Teadusministeeriumi litsents nr 4749, 17.08.2007). Õppetöö toimub läbi integreeritud tegevuste mängulisel alusel. Suurt tähelepanu pööratakse väärtuskasvatusele ning tervislike eluviiside harjumuse kujundamisele.


Mille üle oleme uhked:

 • Lasteaia populaarsus – juba palju aastaid ei vaja me eri reklaami: meie reklaam on meie lapsed ja nende vanemad
 • 2014-2016 Tallinna Suur-Pae Lasteaed on Tallinna ja Harjumaa eesti keele kui teise keele metoodikakeskus
 • Rõõmsameelne ja usaldav suhtluskeskkond, kogu tegevus on suunatud lastele
 • Lapse individuaalne toetamine (logopeed, treener, muusikaõpetaja, meditsiinitöötaja)
 • Vabad ja uudishimulikud lapsed
 • Keelekümblusrühmad. Eesti keelt õpivad lapsed (alates 3. eluaastast) läbi spetsiaalsete mänguliste tegevuste koos eesti keele õpetajaga, läbi mängu, liikumise, muusikalise tegevuse ning läbi teiste integreeritud tegevuste (teater, ekskursioonid, peod, sportlikud meelelahutused koos eesti eakaaslastega)
 • Õpe ja aktiivne tegevus värskes õhus
 • Tervislik toitumine. Me oleme parima toitlustamisega lasteaed!
 • Kõrge spordi ja vaba aja tegevuste tase: mänguväljak, avar saal muusikalisteks ja sporditegevusteks, eestikeelsed sporditunnid, suur hulk kaasaegseid vahendeid sportimiseks
 • Hea ettevalmistus kooliks
 • Kogenud personal, stabiilne kollektiiv
 • Uuendusmeelne juhtkond
 • Viljakas koostöö lastevanematega, koolidega ja teiste partneritega
 • Huviringid: robootika ja legokonstrueerimise kool, eesti ja inglise keele huvialaringid, karateeklubi, peotantsukool, iluvõimlemine.

Meie lasteaeda tullakse rõõmuga!

Comments are closed