Rühmad

Seisuga 17.08.2017  Tallinna Suur-Pae Lasteaias on 12 rühma, milles käib 270 last.
Rõõmuga lasteaed on avatud lastele 12 tundi päevas kella 6.30 kuni kella 18.30.
Koolitusluba nr 4749HTM õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks lasteaias on välja antud „Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 11 lõike 1 ja § 12 lõike 5 ning 17.08.2007.a ministri käskkirja nr 806 alusel.
  1.sõimerühm SIPELGAD  (lapsed 1,5-3.a)
  2.sõimerühm LEPATRIINUD (lapsed 1,5-3.a)
  3.sõimerühm ÖÖKULLID (lapsed 1,5-3.a)
 4.aiarühm TÄHEKESED (3-4.aastased lapsed), osaline keelekümblus alates 1.09.2017
 5.aiarühm JAANIUSSIKESED (6-7.aastased lapsed)
 6.aiarühm LIBLIKAD (5-6.aastased lapsed)
   7.aiarühm JÄNKUKESED (4-5.aastased lapsed)
   8.aiarühm PÄÄSUKESED (5-6.aastased lapsed), osaline keelekümblus alates 1.09.2015
pastedimage 9.aiarühm VIKERKAAR (5-6.aastased lapsed)
      10.aiarühm VESIKIILID (3-4.aastased lapsed)
         11.aiarühm MESIMUMMUD (4-5.aastased lapsed), osaline keelekümblus alates 01.01.2014
    12.aiarühm LÕVIPOJAD (6-7.aastased lapsed)

Comments are closed