Rühmad

Seisuga 01.09.2015 Tallinna Suur-Pae Lasteaias on 12 rühma, milles käib 164 last.

Rõõmuga lasteaed on avatud lastele 12 tundi päevas kella 6.30 kuni kella 18.30.

Koolitusluba nr 4749HTM õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks lasteaias on välja antud „Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 11 lõike 1 ja § 12 lõike 5 ning 17.08.2007.a ministri käskkirja nr 806 alusel.

1.sõimerühm LEPATRIINUD (lapsed 1,5-3.a) 

2.sõimerühm SIPELGAD  (lapsed 1,5-3.a)

3.sõimerühm ÖÖKULLID (lapsed 1,5-3.a)  

4.aiarühm TÄHEKESED (lapsed 3-6.a) 

5.aiarühm JAANIUSSIKESED (lapsed 3-6.a) 

6.aiarühm LIBLIKAD (lapsed 3-6.a)

 7.aiarühm JÄNKUKESED  (6-7.a) 

  8.aiarühm PÄÄSUKESED (lapsed 3-6.a)(osaline keelekümblus alates 1.09.2015)

pastedimage9.aiarühm VIKERKAAR (lapsed 3-6.a)

10.aiarühm VESIKIILID (lapsed 3-6.a)

 11.aiarühm MESIMUMMUD (osaline keelekümblus alates 01.01.2014)

 12.aiarühm LÕVIPOJAD (lapsed 3-6.a)

Comments are closed