Arengukava

 • Lehekülge haldab: Tallinna Suur-Pae Lasteaia direktor Tatjana Požogina,  tel 6216883; e-mail: info@suurpae.edu.ee
 • Arengukava on dokument, mis määrab lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra.
 • Arengukava koostamisel meeskonnatööna on arvestatud kõikide lasteaiaga seotud osapoolte huve ja võimalusi, mis omakorda suurendab iga liikme vastutust eesmärkide ja soovitud tulemuste saavutamisel.
 • 2008-2010 Tallinna Suur-Pae Lasteaia arengukava
 • 2011-2013 Tallinna Suur-Pae Lasteaia arengukava
 • 2014-2016 Tallinna Suur-Pae Lasteaia arengukava
 • 16.10.2013 ARENGUPÄEV 2014-2016 arengukava põhisuunade arutlemine töörühmades
 •   
 • 2011-2013 arengukava koostamine ARENGUPÄEV
 • 28.04.2010 ARENGUPÄEV toimus uue Arengukava 2011-2013 koostamine. Osalesid personal ja lastevanemad (hoolekogu liige N.Kukuškina). Oli palju huvitavaid ja asjalikke ettepanekuid personali ja vanemate poolt. Õhkkond oli töine ja sõbralik.
 • Viimati muudetud 27.01.2014
 • Lehekülge haldab: Tallinna Suur-Pae Lasteaia direktor Tatjana Požogina,  tel 6216883; e-mail: info@suurpae.edu.ee

Comments are closed