Üldinfo

TERE TULEMAST! 
Tallinna Suur – Pae Lasteaed avati 1982. aasta märtsikuus. 1998. aastani kandis lasteaed nime „Lastepäevakodu nr 157“. Tänasel päeval tuuakse meie hoole alla juba neil aastail lasteaia lõpetanute järeltulijad – ikka oma armastatud kasvatajate ja abiliste juurde. 2017. aastal tähistab lasteaed oma 35. juubelit! Aastatel 1997-2003 oli lasteaias ainult 6 rühma.  Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” raames teostati terve korpuse kaasaegne remont, mille tulemusena sai lasteaed 2014. aastal jälle suureks –12 rühma. Meil on muusika- ja spordisaal, mängutuba eesti keele õppimiseks, loomingutuba, logopeedi kabinet, suur kostüümituba ja eesti keele kui teise keele õpetamise metoodikakeskus. Hetkel käib lasteaia 12. rühmas 270 last vanuses 2 kuni 7 eluaastani. Lastega töötavad kogenud õpetajad ja nende abid, muusika- ja eesti keele õpetajad, logopeed ja liikumisõpetajad, kes viivad tunde läbi eesti keeles. Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus vene keeles ( Tallinna Linnavolikogu 06.02.2014 otsus nr 18 ”Õppe- ja kasvatustegevuse keel Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes”, Haridus- ja Teadusministeeriumi litsents nr 4749, 17.08.2007). Õppetöö toimub läbi integreeritud tegevuste mängulisel alusel. Suurt tähelepanu pööratakse väärtuskasvatusele ning tervislike eluviiside harjumuse kujundamisele.

Comments are closed