Lapsevanematele

2016/17 õa Tallinna Suur-Pae Lasteaia töökorraldus

  • Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 6:30- 18:30 (12 tundi).
  • Lasteaia töökeel on vene keel.
  • Lasteaias on 12 rühma: 3 sõimerühma ja 9 aiarühma, sh 2 keelekümblusrühma
  • Riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel, vahetult enne:
  • Jõululaupäeva – 24.12 ;
  • Uut aastat – 1.01 ;
  • Vabariigi aastapäeva – 24.02 ;
  • Võidupüha – 23.06,    suletakse lasteaed kell 15.30.  Vastavalt Töölepingu Seaduse § 53. on tööpäev nendel päevadel 3 tundi lühem.
  • Ühes rühmas töötavad kaks õpetajat ja õpetaja abi.
  • Õpetajad kaasavad õpetaja abi õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisesse, sh laste õuesoleku ajal, et oleks võimalik tähelepanu pöörata igale lapsele.

Comments are closed