Avaldused

 • Lasteaiakoha taotlemine  siin (Digi-taotlus) – заявление родителя для постановки ребёнка в очередь д/сада 
 • NB! Alatest 4.maist 2015 Tallinna lapsevanemad saavad lasteaiakohta taotleda eesti.ee  kaudu. Lapsevanem saab riigiportaalis täita taotluse, kuhu märgib kuni kolm lasteaia valikut ja koha soovimise aja ning täpsustab oma kontaktandmed. Lisaks on vanemal võimalik näha, mitmes on tema laps valitud lasteaia kohataotlejate nimekirjas. Esitatud taotlust on võimalik vajadusel muuta või kustutada. Vaba koha olemasolul teeb lasteaia direktor riigiportaali kaudu vanemale lasteaiakoha pakkumise, mida vanem saab vastu võtta või edasi lükata, samuti sellest keelduda. Kui lapsevanem vajab e-taotluse esitamisel nõu või abi, võib ta pöörduda Tallinna Suur-Pae Lasteaia direktori poole info@suurpae.edu.ee või tel 6216883.
 • Taotluse võib täita ka valitud lasteaias direktori vastuvõtul. Lasteaia direktor väljastab koha taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki.
 • Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist lasteasutusse.
 • Hariduslike erivajadustega lapse sobitus- või erirühma vastuvõtu taotlemiseks tuleb lisada laste nõustamiskomisjoni otsus.
 • Direktori vastuvõtt:
 • Esmaspäev kell 9.00-12.00
 • Neljapäev, kell 12.00 – 18.00 (või eelnevalt kokkuleppetud ajal tel 55662849.
 • Lapse vastuvõtt siin   – заявление на приём ребёнка в детский сад  
 • Lasteaia nimekirjast kustutamine  siin (PDF);   siin (tekst) – заявление на отчисление ребёнка из детского сада
 • Järjekorra nimekirjast kustutamine – siin   – заявление родителя с просьбой снять ребёнка с очереди 
 • Kohatasu toetus siin (Digi-taotlus) – заявление на частичное освобождение платы на место
 • Toilustamise toetus siin (PDF); siin (tekst) – завление на льготное питание
 • Lapse toitlusrežiimi muutmine siin  (PDF) – изменение режима питания ребёнка
 • Hinnang koolivalmiduse kohta 6-aastasele lapsele  siin – просьба выдать оценку школьной готовности 6-летнему ребёнку
 • Koha säilitamine lasteaias siin – cохранение места в очереди для брата или сестры
 • Maksja andmete muutmine  SIIN  (tekst) – сообщение родителя об изменении данных плательщика
 • 2015 Asenduskoht suvel_Suur-Pae LA-s

Comments are closed