Teenused ja hinnad

 • Viimati muudetud 30.01.2016. Lehekülge haldab direktor  Tatjana Požogna E-mail: info@suurpae.edu.ee
 • 1) KOHATASU 
 • Tallinna linn tõstab alates 1. jaanuar 2016 koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra – kohatasu määr tõuseb 1,6 protsendi võrra ehk seniselt 10,6 protsendilt 12,2 protsendile.
 • Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määrus nr 27  „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“.
 • Kohatasu  alates 1. jaanuarist 2017 – 57,34 eurot.
 • UUS! Seoses vanema osa määra suurenemisega saavad paljulapselised pered alates kolmandast lapsest kohatasu vabastust 100% ulatuses juhul, kui
 • 1) Tallinna lasteasutuses käib perest kolm või enam last
 • 2) ning vanema ja laste elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.
 • NB! Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada lasteasutuse direktorile vastav avaldus. Direktor vabastab pere kohatasu maksmisest kuni üheks õppeaastaks.
 • Osalustasu tuleb lapsevanemal tasuda jooksva kuu eest vastavale tulukontole õigeaeglaselt (iga 20 kuupäev).
 • NB! Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (remont, töötajate kollektiivpuhkus jne.), mis vältab rohkem kui 3 tööpäeva, tasutakse vanema osa proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.
 • Osalist vabastust kohatasust saab taotleda sarnaselt eelmise aastaga. 
 • Kui vanemal ei ole võimalik täies ulatuses kohatasu maksta, esitab ta samuti lasteasutuse direktorile vastava avalduse taotlus (pdf).
 • Kohatasu osalist vabastust saab taotleda siis, kui
 • 1) lapse ja tema vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn ning
 • 2) perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast.
 • Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada kohatasu maksmisest kuni 80% ulatuses jooksva õppeaasta lõpunivanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.
 • Taotluses esitatud andmete õigsust kontrollib elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond, täpsustades vajadusel andmed Maksu- ja Tolliametiga. Sotsiaalosakonnas kinnitatud avaldus tuleb esitada lasteaia direktorile.
 • Andmete õigsuse kontrolli järel on lasteaia direktoril õigus lapsevanem vabastada kohatasu maksmisest kuni 80% ulatuses. Vanema osast vabastamine kooskõlastatakse lasteaia hoolekoguga ja kinnitatakse direktori käskkirjaga.
 • Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlusvormi ja selle täitmise infomaterjalid leiad  siit.
 • 2) TOIDURAHA
 • Toidupäeva maksumused on lasteaedades erinevad, selle suuruse otsustab hoolekogu.
 • Tallinna Suur-Pae LA hoolekogu  12.11.2014 otsuse 1.1. alusel (protokoll 12.11.2014 nr 2-1/05):
 • Alates 01.01.2015:
 • Lapse toidupäeva maksumus sõimerühmas – 1,70 eurot
 • Hommikusöök  (20%) – 0,34 eurot
 • Lõunasöök  (50%) – 0,85 eurot
 • Õhtuoode  (30%) – 0,51 eurot
 • Hommikusöök + lõuna (70%) – 1,19 eurot
 • Lõuna + õhtuoode  (80%) – 1,36 eurot
 • Lapse toidupäeva maksumus aiarühmas – 1,95 eurot
 • Hommikusöök (20%) – 0,39 eurot
 • Lõunasöök (50%) –  0,98 eurot
 • Õhtuoode (30%) – 0,58 eurot
 • Hommikusöök + lõuna (70%) – 1,37 eurot
 • Lõuna + õhtuoode  (80%) – 1,56 eurot
 • Arved
 • Tallinna Haridusameti raamatupidamise osakonna vanemraamatupidaja  Lilia Razik, tel 6404945, E-post: lilia.razik@tallinnlv.ee aadress: Estonia pst 5a.
 • Soovitame kasutada e-arve püsimakse või arvete ja teavituste iseteenindusportaali.
  Logides sisse saate näha Teile linna poolt esitatud arveid, tasuda arvete eest ning tellida tasuta teavitusi.
  e-arve püsimakse teenus (alates 01. veebruarist 2014 Teie otsekorraldus asendatakse e-arve püsimaksega. Informatsioon siin.
  Iseteenindus Lapsevanemate paremaks teenindamiseks on Tallinna linn muutunud arvete eest tasumise kodanikele senisest lihtsamaks.
  Aadressil https://iseteenindus.tallinn.ee saab maksta kõiki linna poolt esitatud arveid ja tellida ka SMS-teavitus. Keskkonda sisenemiseks on kodanikul vaja ID kaarti või ka siseneda läbi panga. Iga kodanik näeb ainult talle esitatud arveid ja saab nende eest samas kohas ka maksta.
 • Meeldivat koostööd soovides, Tallinna Suur-Pae Lasteaia pere

Comments are closed