2014 metoodika

Tallinna Suur-Pae Lasteaia eesti keele kui teise keele metoodikakeskuse pildigalerii ja 2014. aasta tegevuse sisuaruanne:

3. juunil 2014 Metoodikakeskuse teabepäev. Avati Tallinna Suur-Pae Lasteaias koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskus.

Avamisel osalesid Tallinna Suur-Pae Lasteaia õpetaja-metoodik, metoodikakeskuse koordinaator Natalja Lunjova ja SA Innove keelekümbluskeskuse peaspetsialist Kadri Peterson.

Kohal olid eesti keele õpetajad 20-st Tallinna vene õppekeelega koolieelsetest lasteasutustest.

Arutati läbi tööplaan järgnevaks kolmeks aastaks (2014-2016), koostöövõimalused teiste metoodikakeskustega ning  jakoostöövõimalused teiste Tallinna ja Harjumaa asutustega.

Eesti keele metoodikakeskuse asukoha valik toimus Haridusministeeriumi ja SA Innove poolt korraldatud projektikonkurssi alusel, mille võitis Tallinna Suur-Pae Lasteaed.

 

24.septembril 2014 ja 01.oktoobril 2014 kell 11.30 – 11.45 Õpetajate koolitus „Mängud kuulamise ja rääkimise arendamiseks“ Tallinna  Tähekese Lasteaias. Koolituse ja lahtised tegevused viis läbi õpetaja-metoodik Lea Maiberg (Tallinna Tähekese Lasteaias, Ehitajate tee 50).

15.oktoobril 2014 Praktiline õppepäev „Mardi- ja kadripäeva ning jõulude kombestikuga seotud ürituste läbiviimise võimalusi“. Eesti keele kui teise keele õpetajate esitlused teemal „Mardi- ja kadripäeva ning jõulude kombestikuga seotud ürituste läbiviimise võimalusi“.

17.novembril 2014 Ideede laada materjalid avalikustatud Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse koduleheküljel http://www.suurpae.ee/?page_id=10083. Valmivad metoodilised materjalid avalikustatakse Tallinna Suur-Pae Lasteaia veebilehel vt siin .

Comments are closed