2015 metoodika

 • Metoodikakeskuse tegevuskava 2015 aastaks
 • Metoodikakeskuse sisuaruanne 2015
 • 2015.aasta Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse tegevused ja pildigalerii:
 • 09.jaanuaril 2015 Ümarlaud algklasside eesti keele õpetajatega „Lasteaiast kooli eesti keelega“. 
 • 9. jaanuaril toimus Suur-Pae lasteaia eesti keele metoodikakeskuses ümarlaud „Lasteaiast kooli eesti keelega“. Ümarlauda olid kutsutud eesti keele õpetajad Tallinna vene õppekeelega lasteaedadest ja koolidest. Õpetajad tulid kokku, et jagada oma kogemusi eesti keele õpetamisel, arutada murekohti ning lasteasutuse ja kooli järjepideva koostöö võimalusi.
 • Lasteaia õpetajad esitasid  küsimusi kooli ootuste ja lootuste kohta. Kõiki huvitasid koolide nõudmised 1. klassi lapsele ja tema arendamine olemasolevaid teadmisi arvestades. Lasteaias on kogu õpe mänguline ja suunatud motiveerimisele ning üheks mureks oligi, et koolis kasutatakse lapse mängulise õppimise võimet liiga vähe.
 • Koolide esindajad tutvustasid õpikuid, õppevahendeid ja metoodikat, mida algklassides keeleõppes valdavalt kasutatakse.
 • Pae Gümnaasiumi õpetajad Maia Lust ja Ljudmilla Zarina tegid väga sisuka ettekande ja esitluse oma kooli keeleõppe suurest kogemusest. Pae Gümnaasiumis on kaks varajase keelekümbluse metoodika alusel töötavat klassi ja 4 tavaklassi. Töötab eelkool Akadeemia PROVENTUS, kus käib 160 last. Õpetajad rääkisid, mille poolest erineb laste õpetamine tavaklassis ja keelekümblusklassis. Lasteaia õpetajad said teada, kuidas töötavad õpetajad eelkoolis ja mida nad mõtlevad koolivalmiduse all.
 • Koole esindasid veel Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Galina Jalivets ja Paekaare Gümnaasiumi staažikas õpetaja Ljudmilla Taranova.
 • SA Innove Keelekümbluskeskuse peaspetsialist Kadri Peterson arvas, et selle ümarlauaga on astutud esimene samm tihedaks koostööks lasteaedade ja koolide vahel. Samuti tutvustas ta Keelekümbluskeskuse poolt väljaantud kogumiku „Stsenaariumite kogumik keelekümblusrühmadele“, mille said kaasa kõik ümarlauas osalenud õpetajad.
 • 2015 SA Innove „Stsenaariumite kogumik keelekümblusrühmadele»
 • 2015 Sa Innove „Stsenaariumite kogumik keelekümblusrühmadele“ sisukord
 • 20.veebruaril 2015 Teabepäev lasteasutuste juhtidele. Tervitussõnad Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna vanemspetsialisti Anne Targema poolt. Kohtumine SA Innove keelekümbluskeskuse peaspetsialisti Kadri Petersoniga (vt Ettekanne Kadri Peterson LA Met.keskused 20.02.2015). Ülevaade Metoodikakeskuse 2014. a. tehtud tööst. Metoodikakeskuse tegevuskava 2015. aastaks – Natalja Lunjova, metoodikakeskuse koordinaator. Kogumiku „Stsenaariumite kogumik keelekümblusrühmadele“ tutvustus ja jagamine. Tutvumine Metoodikakeskuse ruumide, olemasolevate õppevahendite ja metoodilise kirjandusega.
 • Metoodikakeskus on lasteaedade koostööpartner   
 • 01.aprillil 2015 toimus töötuba “Ideede laat ehk õpetajalt õpetale” (aadressil Tallinna Suur-Pae Lasteaed, Punane 29). Ideede laat on üritus, kus tutvustame ja vahetame omaloomingut. Emadepäeva ürituste läbiviimise stsenaariumid. Isadepäeva ürituste läbiviimise stsenaariumid, laulud, mängud, luuletusedmängud, laulud, luuletused. Seekord jagame mõtteid ja kogemusi emade- ja isadepäeva ürituste läbiviimiseks. Tähtpäeva stsenaariumid, väikelastele sobivad laulude, luuletuste ning mängude tekstid ja allikad panevad aluse E-luulekogumikule. E-luulekogumikku koondame häälduslikult ja sõnavaralt sobivad luuletused esinemisteks ja tegevustes kasutamiseks.
 • 1.aprillilil 2015 metoodikakeskuses toimus juba traditsiooniliseks saanud ideede laat „Õpetajalt õpetajale“. See on üritus, kus õpetajad tutvustavad üksteisele ja vahetavad omaloomingut ja kogemust. Seekord õpetajad jagasid mõtteid ja kogemusi emade- ja isadepäeva ürituste läbiviimiseks. Tähtpäeva stsenaariumid, väikelastele sobivad laulude, luuletuste ning mängude tekstid ja allikad panevad aluse E-luulekogumikule. E-luulekogumikku koondame häälduslikult ja sõnavaralt sobivad luuletused. esinemisteks ja tegevustes kasutamiseks.
 • Valmivad materjalid avalikustatakse Tallinna Suur-Pae Lasteaia veebilehel vt siin
 • 23.aprillil 2015 Tallinna Haridusamet korraldas ülelinnalise koolituskonverentsi eesti keele õpetamise parimast kogemusest  „Mäng on õppimine” (aadressil Tallinna Suur-Pae Lasteaed, Punane 29). Koolituskonverentsi  avas  Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja Meelis Kond, tervitussõnad konverentsi osalejatele ütlesid ka vanemspetsialist Anne Targem ja Tallinna Suur-Pae Lasteaia direktor Tatjana Požogina.
 •                                               
 • 21.oktoober 2015
 •  Koolitus “Eesti keele õpetaja ja rühmaõpetaja koostöö” 
 • Lea Maiberg, Jekaterina Blitsõna
 • Osaline keelekümblus Õppevahend Magnettahvel
 • Koolitusmaterjal 21 10
 • 2015 SA Innove „Stsenaariumite kogumik keelekümblusrühmadele”
 • 2015 Sa Innove „Stsenaariumite kogumik keelekümblusrühmadele“ sisukord
 • 26.november 2015  Tallinna Suur-Pae Lasteaia eesti keele kui teise keele metoodikakeskuse õppepäev Tallinna juudi eralasteaias AVIV
 • Käsitletud teemad/läbiviidud tegevused:
 • Tutvumine Eesti Juudi Kogudusega
 • Ekskursioon Sünagoogi
 • Tutvumine lasteaiaga: virtuaalne reisimine lasteaia ajalukku ja tänapäeva.
 • Kaks kultuuri – kaks keelt – muusika temaatiline tund (tegevus vanemas rühmas).
 • Ekskursioon lasteaias.
 • Kolleegilt kolleegile: Aviv lasteaia õpetajad eesti keele õppest.
 • IMG_0309 IMG_0349 IMG_0351 IMG_0417

Comments are closed