Dokumentide register

  • Viimati muudetud 23.01.2017 

 

 Avaliku dokumendiregistriga saab tutvuda siin:  avalik dokumendiregister

Eesti koolide haldamise infosüsteem ( EKIS )    Eesti koolide haldamise infosüsteem (EKIS) on suunatud kõigile haridusasutustele, mis on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS). EKIS sisaldab dokumendihalduse, finantsarvestuse, personalihalduse, varahalduse, raamatukogu, kooli töö, intraneti ja kommunikatsioonimooduleid ning on liidestatud DVK ja avaliku veebiga võimaldades koolidel/lasteaedadel täita kõiki dokumendihaldusega seotud nõudeid.

Comments are closed