Ruumide üür

Viimati muudetud 23.01.2017

Tallinna Suur-Pae Lasteaed ruumide rent ürituste korraldamiseks 

Tallinna Suur-Pae Lasteaias on võimalus üürida lasteaiaruume ja saali ühekordsete ürituste (näitus, etendus, kontsert, spordivõistlus, treening, koosviibimine jne) läbiviimiseks. Ruumide üürimiseks koostatakse üürileping.

Direktor sõlmib  “Ruumide ja rajatiste tunnitasu alusel ajutise kasutamise lepingu” tüüpvormi alusel (kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 07. septembri 2010 käskkirjaga nr1-2/462).

Lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhatajakäskkirjaga 08. juunist 2010 nr 1-2/319.

Täpsemat informatsiooni palume küsida direktori vastuvõtuajal telefoni teel või lasteaias:

Tatjana Požogina

Esmaspäev 9.00-12.00

Neljapäev 12.00-18.00

Telefon: 6 320 703, 55 662 849

E-mail: info@suurpae.edu.ee

Teenuse hinnad:

 • 1. Saali ning võimla kasutamine:
 • 1.1 saali kasutamine    –     20,00   eurot
 • 1.2 saali kasutamine tööpäeval esmaspäevast reedeni  –  13,00   eurot
 • 1.3 saali kasutamine tööpäeval esmaspäevast reedeni lasteringideks ja huvitegevuseks –  6,00   eurot
 • 2. Rühmaruumi kasutamine:
 • 2.1 rühmaruumi kasutamine   –   12,00   eurot
 • 2.2 rühmaruumi kasutamine lasteüritusteks  –  6,00   eurot
 • 3. Muu ruumi kasutamine:
 • 3.1 kabineti kasutamine   –  8,00   eurot
 • 3.2 kabineti kasutamine lasteüritusteks – 4,00   eurot
 • 4.  Tehnika kasutamine:
 • 4.1 arvuti kasutamine  –  3,00   eurot
 • 4.2 projektori kasutamine  –  3,00   eurot
 • 5.  Õueala kasutamine:
 • 5.1  Õueala kasutamine  –  10,00  eurot

NB! 

1. Juhul, kui ruume kasutatakse vähemalt 70 tundi õppeaasta jooksul, on võimalik anda hinnasoodustust kuni 20%.

2. Ruumide ja inventari kasutusse andmise otsustamise õigus ning soodustuste tegemise otsustamise õigus Tallinna Haridusameti juhatajakäskkirjaga 08. juunist 2010 nr 1-2/319  alusel on asutuse juhil. Ruumide kasutamise lepingu  sõlmib asutuse juht Tallinna Haridusameti juhataja poolt kinnitatud vormil.

3. Täistunnist lühema kasutusaja korral võtta arvestusühikuks pool või veerand tunnitasust, ümardades vajadusel lähema arvestusühikuni (täis-, pool- või veerandtund).

Comments are closed