Metoodikakeskus

Tallinna Suur-Pae Lasteaia eesti keele kui teise keele metoodikakeskus on avatud 1 kord nädalas:

KOLMAPÄEV kell 9:00 – 12:00,

(kokkuleppel on keskust võimalik külastada ka teistel aegadel).

Eelregistreerimine:

e-aadressil: natalja.lunjova@gmail.com (keskuse koordinaator Natalja Lunjova, tel 53 33 9010).

Info:  info@suurpae.edu.ee  (direktor Tatjana Požogina, tel 55662849)


3. juunil 2014 avati Tallinna Suur-Pae Lasteaias koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskus.

Avamisel osalesid Tallinna Suur-Pae Lasteaia õpetaja-metoodik, metoodikakeskuse koordinaator Natalja Lunjova ja SA Innove keelekümbluskeskuse peaspetsialist Kadri Peterson. Kohal olid eesti keele õpetajad 20-st Tallinna vene õppekeelega koolieelsetest lasteasutustest. Arutati läbi tööplaan järgnevaks kolmeks aastaks, koostöövõimalused teiste metoodikakeskustega ning koostöövõimalused teiste Tallinna ja Harjumaa asutustega.

Metoodikakeskuse eesmärk on pakkuda piirkonna lasteasutuste eesti keele kui teise keele õpetajatele koostöövõimalusi, õppematerjale, mänge keeleliste oskuste arendamiseks,  korraldada praktilisi seminare ja töötubasid.

Eesti keele metoodikakeskuse asukoha valik toimus Haridusministeeriumi ja SA Innove poolt korraldatud projektikonkurssi alusel, mille võitis Tallinna Suur-Pae Lasteaed.

Comments are closed