Konverents 2016

     Viimati muudetud: 24.05.2016.

 • Lehekülge haldab Tallinna Suur-Pae Lasteaia direktor Tatjana Požogina Tel 55662849, info@suurpae.edu.ee 
 • 20. aprillil 2016 toimus Tallinna Suur-Pae Lasteaias lasteaiaõpetajate 10. koolituskonverents eesti keele õpetamise parimast kogemusest „Õpetades õpime“, kus oma kogemusi jagavad lasteaedade pedagoogid. Koolituskonverentsi eesmärgiks on juhtida tähelepanu muukeelsetele lastele lasteaedades antava eesti keele oskuse tähtsusele lapse arengus, samuti toetada õpetajaid ja jagada innustust edasiseks tegutsemiseks. Juba 10 viimast aastat on lasteaiaõpetajad eesti keele õpetamise parima kogemuse konverentsidel saanud tutvuda keele- ning kultuuriõppe uute meetodite ja ideedega. Konverentsi ettekanded on andnud kinnitust, et mängu kaudu õppimine ja lapsekeskne lähenemine on andnud koolieelses eas lastele eesti keele õpetamisel häid tulemusi.
 • Vaata: Teemad ja esinejadKonverentsi “Õpetades õpime” esitlused
 • Koolituskonverentsil on aastate jooksul olnud esinejateks ja kuulajateks kokku 490 õpetajat, paljud neist korduvalt. Konverents võimaldab lasteaiaõpetajatel, õppealajuhatajatel ning teistel muu kodukeelega laste eesti keele õpetamise teemal kaasamõtlejatel ja -tegutsejatel saada uusi ideid ning mõtteid õppekava rakendamisest, lõimitud õppetegevustest, draamamängudest, folkloorist, laste loovuse arendamisest, koostööst lapsevanematega ning tuua välja see, mida nad ise on õpetamise käigus õppinud lastelt, kolleegidelt, lastevanematelt.
 • Osalejatele pakuvad meeleolukaid hetki Tallinna Pallasti Lasteaia lapsed etendusega ja Tallinna Suur-Pae Lasteaia lapsed ning õpetajad eesti rahvatantsude ja -laulude esitamisega.
 • IMG_1143 IMGP6624 IMGP6620 IMG_1163
 • IMGP6666 IMGP6643 IMGP6647 IMGP6689
 • IMGP6681 IMGP6683 IMGP6672 IMGP6688
 • 23. aprillil 2015 Tallinna Haridusamet korraldas  koolieelsete lasteasutuste õpetajatele ja õppealajuhatajatele koolituskonverentsi „Mäng on õppimine“ eesti keele õpetamise parimast kogemusest  Tallinna Suur-Pae Lasteaias (vt koolituskonverentsi päevakava siin). Koolituskonverentsi  avas  Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja Meelis Kond, tervitussõnad konverentsi osalejatele ütlesid ka vanemspetsialist Anne Targem ja Tallinna Suur-Pae Lasteaia direktor Tatjana Požogina.

 •                                               
 • Konverentsi ettekanded: 
 • Eesti rahvakultuuri tundmaõppimine ja väärtustamine, Liia Tuvik, Tallinna Suur-Pae Lasteaia õppealajuhataja
 • Lõimumine ja eesti keel, ühe projekti näide, Triin Tubala, Tallinna Lasteaia Delfiin keelekümblusõpetaja ja Ly Koger, Tallinna Lasteaia Delfiin õppealajuhataja
 • Oma kogemustest keelekümblusrühmas, Svetlana Ablaušina, Tallinna Allika Lasteaia keelekümblusõpetaja
 • Laste laulu- ja tantsupidu “Koos on hea meil olla”, Natalia Lutova, Tallinna Muhu Lasteaia eesti keele õpetaja, Marianna Krivenkova, Tallinna Muhu Lasteaia muusikaõpetaja
 • Eralasteaia töökogemus, Olga Kekkonen, Lasteaed Aviv
 • Lasteaiast kooli eesti keelega, Maia Lust, Tallinna Pae Gümnaasiumi eesti keele õpetaja
 • Tolerantsuse kasvatamine, loova mõtlemise arendamine ja lapse sotsialiseerumine keelekümbluse metoodika kasutamise kaudu muu emakeele taustaga laste seas, Natalja Mjalitsina, SA Innove Keelekümbluskeskuse juhataja
 • Teadlik ja toetav lapsevanem, Natalja Zinovjeva, Tallinna Vindi Lasteaia lapsevanem
 • Töötoad:
 • „Mängiv noor on õppiv noor“ (Mihkel Kangur)
 • Tegevused metoodikakeskuses (Natalja Lunjova ja Helgi Niine)
 • “Värvide ilu ja võlu” (Jekaterina Brokan, Lea Maiberg)
 • Omavalmistatud lauamängud (Maria Kask)

Comments are closed