Keskuse tegevustest

Lehekülge haldab direktor Tatjana Požogina tel 55 66 2849. Viimati muudatud 01.11.2017.


Innove keelekümbluskeskuse korraldatud konkursi tulemusel avati neljas vene õppekeelega lasteaias eesti keele kui teise keele piirkondlik metoodikakeskus. Need on Kohtla-Järve Kirju-Mirju lasteaed ja Narva Päikese lasteaed Ida-Virumaal, Tartu Kellukese lasteaed Lõuna-Eestis ning Tallinna Suur-Pae lasteaed Harjumaal.

Tallinna ja Harjumaa eesti keele kui teise keele õpetajate metoodikakeskuse (Punane 29 Tallinn) on pakkuda Tallinna ja Harjumaa eesti keele kui teise keele  õpetajatele koostöövõimalusi.
2017- 2020 aastateks on moodustatud koolieelsete lasteasutuste EKTK 6 piirkondlikku metoodikakeskust asukohaga Narvas – 1, Kohtla-Järvel – 1, Tartus – 1 ja Tallinnas 3.
2017.aastast tegutseb juba kuus metoodikakeskust ja kokku lepitud nende tegevuspiirkonnad:

  • Tallinna Suur-Pae Lasteaed (teeninduspiirkond – Tallinn, Harjumaa ja Lääne-Virumaa) 
  • Tallinna Vindi Lasteaed (teeninduspiirkond – Tallinn, Harju- ja Pärnumaa)
  • Tallinna Rukkilille Lasteaed (teeninduspiirkond – Tallinn, Harju- ja Läänemaa)
  • Narva Lasteaed Päikene (teeninduspiirkond – Ida-Virumaa)
  • Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju (teeninduspiirkond – Ida-Virumaa)
  • Tartu Lasteaed Kelluke (teeninduspiirkond – Tartu-, Valga-, Jõgeva- ja Järvamaa)

Keskuses korraldatakse praktilisi töötube, kus tutvustatakse uut metoodikat, õppematerjale, mänge keeleliste oskuste arendamiseks; parimate praktikate tutvustamist; lahtiste tegevuste läbiviimist või külastamist.
Metoodikakeskuse tegevuse sihtgrupid on eesti keele kui teise keele õpetajad, eesti keeles tegevusi läbi viivad rühmaõpetajad (sh keelekümblusõpetajad), muusika- ja liikumisõpetajad.
Metoodikakeskuse tegevus on piirkondlik. Kuid keskuse tegevustes võivad osaleda ka õpetajad väljastpoolt teeninduspiirkonda.
Töötubade ja seminaride käigus loodud õppe- ja metoodilisi materjale pannakse ülesse veebilehel: http://www.eestikeelteisekeelena.ee/
Metoodikakeskusest õpetajad saavad laenutada metoodilist kirjandust ja õppematerjale.

Tallinna Suur-Pae Lasteaia eesti keele kui teise keele metoodikakeskus on avatud 2 korda nädalas:
TEISIPÄEV      kell 14:00 – 16:00
KOLMAPÄEV kell 14:00 – 16:00
NB! Kokkuleppel on keskust võimalik külastada ka teistel aegadel. Eelregistreerimine e-aadressil: Piret.Kollo@gmail.com
Metoodikakeskuse koordinaator Piret Kollo  Tel +372 532161706
Lisainfo e-post: info@suurpae.edu.ee, tel +372 55662849 (Direktor Tatjana Požogina)

Meil on inimestega vedanud, kollektiiv on väga tore! Oleme avatud ja võtame hea meelega vastu kõik, kes tahavad meie majja tööle või praktikale tulla! Loomulikult ootame õpetajaid uude metoodikakeskusesse.
Tere tulemast!

Comments are closed