Meie eripärad

Toetudes Emilia Reggio metoodikale toimub õppetöö suures osas värskes õhus (õuesõpe) läbi aktiivse liikumise, uurimise, katsetamise ja avastusõppe (õpetaja ei anna nn valmisteadmisi vaid suunab last iseseisvale „avastusretkele“).  Lapsega suhtlemisel järgib kollektiiv humaanse pedagoogika põhimõtteid tulenevalt Väikese Inimese huvidest. Õppeprotsessi aluseks on lapse individuaalsete omaduste arendamise Johannes Käis`i metoodika (osaliselt kasutatakse metoodika „Hea algus“ elemente). Need metoodikad võimaldavad lapsele luua sõbraliku ja loomingulise keskkonna tagades tema turvatunde, edukuse ja eneseusalduse.

Õppe- kasvatustöö toimub vene keeles.  Alates 3. eluaastast alustavad kõik lapsed eesti keele kui teise keele õppimist (2-3 korda nädalas, alagruppides).

Comments are closed