Meie väärtused

  • TERVIS – laste, nende vanemate ja personali psüühiline ja füüsiline tervis
  • KOMPETENTSUS – väärtustame asjatundlikkust, uute oskuste, teadmiste omandamist ja rakendamist
  • HOOLIVUS – väärtustame iga inimest, oleme üksteise suhtes sallivad
  • KOOSTÖÖ – tunnustame lapsi, vanemaid, kolleege ja partnereid, toetame nende arengut, oleme usaldusväärsed partnerid
  • AVATUS – algatame ja toetame uusi ideid, osaleme aktiivselt dialoogis huvigruppidega

Comments are closed