3.05.2017 Toidusooduse taotluse kinnitamiseks või toetuse taotlemiseks

Toidusooduse taotluse kinnitamiseks või toetuse taotlemiseks

Toetuse taotlemiseks või toidusoodustuse taotluse kinnitamiseks tuleb lapsevanemal pöörduda Lasnamäe LOV sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaaltoetuste talitusse aadressil Punane 48a.
Vastuvõtt: esmaspäeval 9.00-12.00 ja 14.00-17.30 ning teisipäeval ja neljapäeval 9.00-12.00 ja 14.00-16.30.
Vajalik on eelregistreerimine – tel 645 7770.

3.05.2017 Metoodikakeskuses töötuba”Mängime koos”

Head kolleegid!

Tallinna Suur-Pae Lasteaias asuv Eesti keele metoodikakeskus kutsub eesti keele kui teise keele  ja keelekümblusrühmade õpetajaid 3. mail, 9-00-11.00 osalema  töötoas “Mängime koos”.
Tutvume laenutamiseks mõeldud keskuses olevate mängudega. Mängime need ise läbi. Mõtleme, kuidas saab neid kasutada keeleõppes. Koostame koos metoodilisi juhendeid.
Valminud mängujuhendid paneme üles metoodikakeskuse kodulehele.

Kutsume kokku 12 õpetajat.
Palun registreeruda e-aadressil: natalja.lunjova@gmail.com
Telefon: 53339010

Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse juures on avatud „Mängutuba”.
Mängutuba on mõeldud piirkonna lasteaedadele. Õpetajad saavad tulla oma lastega kohale ja mängida keskuses olevaid mänge.
Mängutuba töötab tööpäevadel kella 9.00-11.00

19.04.2017 Ühe pere mudilased saavad koha samas lasteaias

Tallinna linn täiendas lasteaeda vastuvõtmise korda nii, et laps saaks koha samas lasteaias, kus käib tema õde või vend. Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Tallinnas muutus lasteaiakoha taotlemise kord nii, et pere saab senisest lihtsamalt panna õed-vennad samasse lasteaeda – muudeti nii Tallinna Haridusameti iseteeninduskeskkonda kui ka koha taotlemise korda. 

Ühe pere lapsed samasse lasteaeda
Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2017 otsusega muudeti laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korda nii, et eelisjärjekorras pakutakse lasteaias kohta lapsele, kelle õde või vend juba on sama lasteaia nimekirjas. Selleks täiendati kehtivat korda (§ 7 lg 1) lausega „Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses“.
Määruse muudatus võimaldab eelisjärjekorras anda koha pere teisele lapsele siis, kui
1. lasteaias on vastavas vanuserühmas vaba koht ning
2. lapsevanem on esitanud direktorile avalduse koha saamiseks samas lasteaias, kus käib sama pere teine laps.
Eraldi järjekorda õdedele-vendadele ei moodustata, järjekord on ühtne ja moodustub taotluste esitamise järgi.
Koha pakkumisel sama pere lapsele on teiste järjekorras olevate laste vanematele Tallinna Haridusameti iseteeninduskeskkonnas lasteaia logist näha selgitus „Lasteaias käib sama pere laps“.

Lasteaiajärjekorra saab koha vastuvõtmisel säilitada
Iseteeninduskeskkonnas on nüüd võimalik säilitada lasteaiajärjekorras lapse andmed, kui ta on koha ootel lasteaias, kus käib tema õde või vend. See tähendab, et vanem võib vastu võtta koha pakkumise mõnes teises lasteaias nii, et lapse andmeid soovitud lasteaiajärjekorrast ei kustutata.
Lasteaiajärjekorra säilitamise tingimuseks on:
1. sama pere laps käib juba valitud lasteaias,
2. lasteaia nimekirjas oleval ja koha ootele lisatud lapsel ning vähemalt ühel vanemal on sama rahvastikuregistrijärgne aadress Tallinna linnas, mida järjekorda lisamisel ka kontrollitakse.
Vanem või hooldaja näeb iseteeninduskeskkonnas tema hooldusõiguse all olevate laste andmeid. Andmete juurde tekib perekonna märk, millele vajutades avaneb tekst „Soovin lapse andmed säilitada lasteasutuse vastuvõtu taotlejate nimekirjas“, mis asendab avaldust. Perekonna märk tekib ainult selle lasteaia juurde, kus käib sama pere teine laps ning on täidetud eelnimetatud tingimused.
Vajutades nupule „Kinnita“ säilitatakse lapse andmed koha taotlejate nimekirjas ka siis, kui koht võetakse vastu mõnes teises lasteasutuses. Juhul, kui peres on rohkem koha ootel olevaid lapsi, kuvatakse perekonna märki kõigi laste järjekorra infos.

Iseteeninduskeskkond asub aadressil https://info.haridus.ee/Lasteaiakoht

17.04.2017 Töökorraldus suvel

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА ЛЕТОМ

Детский сад летом закрыт с 3 по 16 июля 2017 года (коллективный отпуск персонала на время ремонта).

NB! На время коллективного отпуска с 3 по 16 июля 2017 у родителя есть возможность определить ребёнка в другое муниципальное учреждение г. Таллинна (в этом году наших детей принимает эстонский д/сад  Tallinna Loitsu Lasteaed, Loitsu 8).

Для этого родитель должен подать заявление директору до 31 мая 2017 (приёмные часы: понедельник с 9-12 и четверг с 12-18).
С 17 июля по 11 августа – работают только 2-3 смешанные группы (дети от 1,5 до 7 лет).
С 14 августа – работают почти все группы в обычном режиме.

4.04.2017 TEABEPÄEV eesti õppekeelega lasteaedade juhtidele ja rühmaõpetajatele

04.aprillil 2017  kell 13:00 Tallinna Suur-Pae Lasteaias asuv Tallinna, Harjumaa ja Lääne-Virumaa Koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskus korraldab teabepäev eesti õppekeelega lasteaedade juhtidele ja rühmaõpetajatele, kelle rühmades on palju muukeelseid lapsi.

14-31.03.2017 Avatud uste päevad

TALLINNA SUUR-PAE LASTEAED

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 2016-2017 УЧ. ГОД

28 марта 2017 в 10.00 Экскурсия и знакомство с работой детского сада  для всех желающих (проводит директор Татьяна Ивановна Пожогина)

Дата Вид деятельности Тема Группа Õpetajad
14.03.2017

Вторник

16.00

Интегрированное занятие: язык и речь, я и среда Кукольный спектакль «Колобок» по мотивам русской народной сказки 2.sõimerühm

SIPELGAD

1,5-3.a

Irina Mikhaylova,

Tatajana Mikhailova

15.03.2017

Среда

9.00

Интегрированное занятие: музыка,

движение, я и среда, математика

Театрально-физкультурное занятие  “По следам Бременских музыкантов” в рамках проекта «Sinu tervise heaks» 5.aiarühm

JAANIUSSIKESED

5-6.a

Valentina Tazatkina,

Irina Rodionova

17.03.2017

Пятница

9.30

Kõne ja keel,

eesti keel kui teine keel, liikumine

Draama lastetegevus „Naeris“ 11.aiarühm

MESIMUMMUD (osaline keelekümblus) 3-4.a

Erika Sokk
17.03.2017

Пятница

9.00

Интегрированное: язык и речь, я и среда Экологическая сказка «Победим мусор» 06. aiarühm

Liblikad

3-6.a

Учитель:

I.Pastkovskaja,

S.Pahhareva

17.03.2017

Пятница

9.45

Интегрированное занятие: язык и речь, я и среда «Путешествие с мишуткой  Добряком» – по проекту «Kiusamisest vaba lasteaed» 10.aiarühm

VESIKIILID

6-7.a

T.Pronina

V.Mozzuhhina

17.03.2017

Пятница

16.00

Интегрированное занятие: язык и речь, я и среда, математика Кукольный спектакль «Цветные пёрышки для петушка» 03.sõimerühm ÖÖKULLID

2-3a.

Tatjana Motšernak, Anastassia Frolkova
21.03.2017

Вторник

09.35

Интегрированное занятие:

Eesti keel kui teine keel, mina ja keskkond

Mänguasjad 10.rühm

Veisekiilid

6-7 a

Maria

Mikheenko

17.03.2017

Пятница

8:50

Integreeritud tegevus: Eesti keel kui teine keel, mina ja keskkond  Elukutsed 09.Vikerkaar

6-7a

Olga Nedobežkina
21.03.17

Вторник

9.00

Интегрированное занятие:

Я и среда, язык и речь, математика

Забота об окружающей среде 4.rühm Tähekesed

4 a

V. Shevina
28.03. 2017

Вторник

9.00

Интегрированное занятие: язык и речь, математика, eesti keel kui teine keel,  движение с Bee Bot. „ Путешествие пчёлки» в рамках проекта «Природа вокруг нас» 7. aiarühm JÄNKUKESED 3-4.a Natalja Kütt,

Jekaterina Gavriltsenko

29.03.2017

среда

16.30

Интегрированное

занятие:

драматизация, язык и речь.

Использование роботов Beebot

Драматизация с детьми сказки

«Гуси-лебеди»

(на новый лад в стихотворной форме).

12.aiarühm

5 -6.a

Elena Pashchenko,

Mariia

Baraniuk

30.03.2017

Четверг

16.00

Интегрированное занятие:

язык и речь (театр) и искусство.

«Скоро в школу мы пойдем» 9.aiarühm VIKERKAAR

6-7.a

Veronika Pitjem-Kotšetkov
31.03.2017

Пятница

15.15

Интегрированное занятие:

Движение, я и среда

«Веселые акробаты» 9. Vikerkaar

6-7 a

Alina Vähisoo

20.02-27.02.17 Maslenitsa

Altest 20. veebruarist Tallinna Suur-Pae lasteaia õpetajad koos õppealajuhatajaga andsid selgitusi maslenitsa tähendusest ja selle päevaga seotud uskumustest. Lapsed said teada, mida tähendab maslenitsa ja millised kombed on sellel ajal, koos tantsiti ja mängiti vahvaid mänge. Nimelt kestas maslenitsa terve nädal aega.  Samas, 16. veebruaril toimus saanisõit poniga, lapsed said poni silitada ja koos temaga pilti teha.

20.02.17 Eesti Vabariigi 99.aastapäev

20. veebruaril 2017 toimus lasteaias pidulik üritus, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi iseseisvuspäevale. Tundidel loeti eesti jutustused ja tutvustati lastele eesti munasjutukangelasi. Ka pöörati palju tähelepanu eesti sümbolite õppimisele. Üritusel lapsed näitasid oma saavutusi eesti keele õppimises. Rahvarõivastes laulsid, tantsisid eesti rahvatantse ja lugesid luuletusi.